Thôn Nà Mặn xã Thượng Giáo tưng bừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2017

Ngày 4/11, thôn Nà Mặn xã Thượng Giáo đã tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Đến dự và chung vui với bà con nhân dân có đồng chí Nguyễn Văn Dong – Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Triệu Thị Thơm – Ủy viên BTV huỵen ủy, Trưởng Ban dân vận huyện ủy./.

Bà con nhân dân thôn Nà Mặn xã Thượng Giáo biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2017.

          Thôn Nà Mặn xã Thượng Giáo có 50 hộ với 230 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Tày. Trong năm 2017, nhân dân trong thôn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế; thực hiện tốt các nội dung thi đua xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xã hội… Đến nay thôn chỉ còn 10 hộ nghèo, lương thực bình quân đầu người đạt 550kg/người/năm, trong năm thôn có 78% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.  Năm 2018, thôn Nà Mặn phấn đấu thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân  đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; có 85% số hộ trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; phát huy vai trò của MTTQ cơ sở tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân…

          Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Dong – Ủy viên BTV – Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả trong việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân của thôn, đồng thời  đề nghị Chi bộ, ban công tác mặt trận thôn cần tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua và động viên các tầng lớp nhân dân trong thôn giữ vững truyền thống đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế và bảo vệ trật tự xã hội trên địa bàn.