Thôn Lỏng Lứng xã Yến Dương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

Ngày 6/11, Thôn Lỏng Lứng xã Yến Dương đã tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Đến dự và chung vui với bà con nhân dân có đồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đại diện MTTQ VN huyện, phòng nông nghiệp huyện./.

Nhân dân thôn Lỏng Lứng xã Yến Dương tưng bừng tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền xã Yến Dương, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thôn Lỏng Lứng đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương; nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương, không ngừng thi đua sản xuất, phát triển kinh tế. Trong năm 2018, trên địa bàn thôn không có người vi phạm pháp luật, bà con trong thôn tham gia nhiệt tình phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo tới các hội viên; đồng thời, đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng để nhiều hội viên được vay vốn phục vụ sản xuất. Công tác y tế, giáo dục, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn luôn được đảm bảo. Song song với đó, Ban Công tác Mặt trận thôn luôn vận động các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; thực hành tiết kiệm, không tổ chức linh đình. Nhờ vậy, đến nay, đời sống đại bộ phận người dân trong thôn được cải thiện. Năm 2018, thôn có 62 hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, thôn đạt khu dân cư văn hóa.