Thị trấn Chợ rã ra quân huấn luyện làm công tác dân vận giúp đỡ hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của lực lượng vũ trang địa phương gắn với việc phát động phong trào thi đua đột kích ra quân huấn luyện năm 2017. Ngày 01/6, Ban chỉ huy quân sự thị trấn Chợ Rã đã ra quân huấn luyện làm công tác dân vận giúp đỡ 02 hộ gia đình chính sách trên địa bàn

Chiến sĩ dân quân tự vệ thị trấn Chợ Rã giúp hộ gia đình ông Triệu Văn Thuận – Tiểu khu 8 sửa chữa nhà ở và dọn đất sạt lở sau nhà

Trong đợt ra quân huấn luyện này, 25 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ thị trấn Chợ Rã đã giúp hộ gia đình bà Ma Thị Thơ – thôn Kéo Sáng là gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo thờ cúng liệt sĩ thu hoạch ngô soi bãi và giúp hộ gia đình ông Triệu Văn Thuận – Tiểu khu 8 là con liệt sĩ sửa chữa nhà ở và dọn đất sạt lở sau nhà. Thông qua công tác dân vận đã tạo sự gắn kết giữa lực lượng vũ trang địa phương với người dân, đồng thời thể hiện nghĩa cử cao đẹp và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.