Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ năm 2019

Ngày 7/6/2019, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Hội LHPN huyện Ba Bể tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019, có 78 đại biểu tham dự.

Thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, một số chi hội trưởng phụ nữ ở các thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện mới được kiện toàn. Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Để lớp tập huấn đạt hiệu quả, Hội LHPN huyện mời đồng chí Vy Thị Thúy – Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn trực tiếp truyền đạt kiến thức, trao đổi kinh nghiệmvới lớp tập huấn. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được trao đổi các chuyên đề như:Nội dung phong trào thi đua“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và cách thức tổ chức sinh hoạt chi hội…

Kết thúc lớp tập huấn, đồng chí Ma Thị Lịch – Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể đề nghị các chị chi hội trưởng, chi hội phó khi trở về địa phương sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng được tập huấn vào tổ chức các hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Toàn cảnh lớp tập huấn