Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh cơ sở năm 2015

Ngày 23/6, Hội Cực Chiến binh huyện Ba Bể phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Cựu Chiến binh cơ sở năm 2015.

 

 

Tại lớp tập huấn các học viên đã được truyền đạt 3 chuyên đề chính gồm: vị trí, vai trò, tính chất, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; Đoàn kết, vận động CCB phát huy vai trò, tiềm năng  của các thế hệ CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Tổ chức và hoạt động của Hội CCB ở cơ sở, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra CCB cơ sở còn được nghe thông tin thời sự trong nước và thế giới và hướng dẫn một số văn bản cần thiết về công tác CCB Việt Nam.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội Cựu chiến binh các cấp đáp ứng với yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn hiện nay.