Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về công tác giảm nghèo

Ngày 25/10/2018, tại huyện Ba Bể, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về công tác giảm nghèo cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở của 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm ./.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, báo cáo viên đã giới thiệu một số chủ trương, chính sách, văn bản của của Nhà nước về hoạt động truyền thông về công tác giảm nghèo; những yêu cầu và nhiệm vụ của công tác thông tin cơ sở trong tình hình hiện nay và những kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyển, vận động, kỹ năng khai thác và xử lý thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền…

Thông qua lớp tập huấn nhằm định hướng và nâng cao năng lực cho các học viên về các kỹ năng truyền thông xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Qua đó giúp các học viên tuyên truyền chính xác về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, vận dụng các kỹ năng truyền thông để thực hiện hiệu quả vào mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn./.

Bài trướcHội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển rừng trong vùng đồng bàodân tộc thiểu số tại huyện Ba Bể
Bài tiếp theoBan an toàn giao thông tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại huyện Ba Bể