Tập huấn nâng cao năng lực cho Hội Nông dân thực hiện Dự án CSSP

Trong 2 ngày  15, 16/12, tại huyện Ba Bể, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 50 học viên là các cán bộ Hội Nông dân, Chi hội trưởng thuộc vùng dự án CSSP trên địa bàn huyện Ba Bể.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được truyền đạt các nội dung, quy luật của sản xuất hàng hóa; kế hoạch sản xuất kinh doanh; biến đổi khí hậu tác động đến sản xuất kinh doanh; lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tập huấn giảng viên và hội viên đã sử dụng phương pháp vừa giảng dạy vừa trao đổi, do vậy các học viên tham gia tích cực, tinh thần hợp tác và tương tác trong nhóm cao, tạo cơ hội cho học viên đưa ra những thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm để đạt được cùng một mục tiêu chung. Qua lớp tập huấn các học viên đã nắm bắt được những kiến thức để triển khai các hoạt động của dự án CSSP, đặc biệt là kỹ năng trong việc hỗ trợ các nhóm sở thích hoạt động hiệu quả./.

Ảnh: Lưu Văn Quảng – Chủ Tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT