Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở về công tác giảm nghèo cho hai huyện Ba Bể và Pác Nặm

Sáng 23/11, Tại Hội trường cũ Tiểu khu 9, thị trấn Chợ Rã Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với UBND huyện Ba Bể khai mạc hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở của hai huyện Ba Bể và Pác Nặm về công tác giảm nghèo. Đồng chí Nguyễn Văn Dong – Ủy viên BTV – Phó chủ tịch UBND huyện Ba Bể đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị./.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, (Từ 23 – 24/11), các đại biểu sẽ được phổ biến một số văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo. Đồng thời được hướng dẫn một số kỹ năng truyền thông xây dựng nông thôn mới và truyền thông hướng tới mục tiêu giảm nghèo ở cơ sở; khai thác cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị hiện có phục vụ hoạt động thông tin cơ sở. Thông qua Hội nghị, các cán bộ làm công tác thông tin – truyền thông ở cơ sở được trau dồi thêm về chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức mới, từ đó làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công tác giảm nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững đã đề ra trong giai đoạn 2016 – 2020.