Tập huấn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 năm 2016

Trong hai ngày 27 – 28/10, Ban dân tộc tỉnh phối hợp với huyện Ba Bể tổ chức lớp tập huấn về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 năm 2016 cho cán bộ cơ sở và cộng đồng tại các địa phương thuộc xã 135 trên địa bàn huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn


Lớp tập huấn trang bị cho cán bộ cơ sở 4 chuyên đề về các chính sách dân tộc hỗ trợ giảm nghèo đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; chương trình 135 giai  đoạn 2016 – 2020; chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020. Qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ cơ sở và cộng đồng nhận thức đầy đủ về dự án; quyền và trách nhiệm của cán bộ cơ sở và người dân trong việc giám sát thực hiện các dự án trên địa bàn, đồng thời nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về việc phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020; quản lý dự án đầu tư, giám sát, đánh giá, báo cáo tổng hợp và thanh quyết toán vốn… triển khai các dự án phát triển  kinh tế – xã hội trên địa bàn có hiệu quả.

 

 

 

Bài trướcKhởi công xây dựng công trình kè chống xói lở bờ tả sông Năng đoạn qua tiểu khu 8 và tiểu khu 9 thị trấn Chợ Rã
Bài tiếp theoThường trực HĐND huyện giám sát công tác xây dựng tại hai công trình trụ sở UBND xã Cao Trĩ và UBND xã Hà Hiệu