Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

Ngày 26/10, UBND huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dong – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện; tổ giúp việc BCĐ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo các xã, thị trấn cùng 206 đồng chí là trưởng các thôn, bản trên địa bàn.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên phổ biến Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016, hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 về việc ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2016; Hướng dẫn quy trình và công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016; hướng dẫn sử dụng các mẫu, biểu phiếu, điền thông tin vào phiếu, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo; hướng dẫn nội dung cơ bản điều tra, phương pháp điều tra, rà soát và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định được chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và các hộ thoát nghèo đến cuối năm 2016.

Thông qua điều tra, rà soát giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2016 và làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2017.