TẬP HUẤN ĐỀ ÁN 938, 939 CHO CÁN BỘ HỘI LHPN CẤP CƠ SỞ

Sáng ngày 26/6/2108 tại hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Rã, Hội LHPN huyện Ba Bể phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và Đề án 939“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

Tham dự lớp tập huấn có 60 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn; chi hội trưởng phụ nữ các xã, thị trấn thực hiện mô hình và đại diện 05 mô hình sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 02 ngày (ngày 26-27/6/2018) các đại biểu sẽ được các báo cáo viên truyền tải về các nội dung: Giới thiệu Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 -2027”, Đề án939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”; thực trạng, kiến thức về an toàn giao thông;kỹ năng ứng xử giữa cha mẹ và con cái; thực trạng, kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm;công tác Dân tộc – Tôn giáo và hướng dẫn thực hiện các văn bản về công tác giám sát và phản biện xã hội, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, hướng dẫn thực hiện về tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Báo cáo viên Công an tỉnh Bắc Kạn tuyên truyềnvề thực trạng, kiến thức an toàn giao thông

Ngay sau khi khai mạc lớp tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Nông Văn Học – Đội trưởng Đội tuyên truyền giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền về thực trạng, kiến thức an toàn giao thông.

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được bồi dưỡng thêm kiến thức để góp phần thực hiện các đề án có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương./.