Tập huấn chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP

Ngày 29/9, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các chuyên gia cố vấn OCOP Hà Nội tổ chức lớp tập huấn Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP năm 2022. Đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, hơn 60 hội viên hợp tác xã trên địa bàn huyện đã được báo cáo viên Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các Chuyên gia cố vấn OCOP truyền đạt các nội dung về nâng cao kiến thức, năng lực thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP; hướng dẫn Bộ tiêu chí tham gia OCOP, quy trình, thủ tục, hồ sơ minh chứng tham gia Chương trình và hướng dẫn phát triển sản phẩm gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương…

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trung Ngọc Mẫn đề nghị các hội viên HTX thực hiện tốt việc học tập theo yêu cầu và đăng ký tham gia các sản phẩm OCOP, xây dựng các sản phẩm đạt yêu cầu và được đánh giá xếp hạng, nâng hạng; từ đó phát huy nội lực của các HTX, hộ gia đình trong việc nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho các thành viên./.

Ảnh: Đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại lớp tập huấn.

Ảnh: Báo cáo viên Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh truyền đạt một số nội dung về nâng cao kiến thức năng lực thực hiện chương trình OCOP cho các hội viên HTX của huyện Ba Bể.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT