Tập huấn Áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Chiều 13/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Ba Bể tổ chức tập huấn hướng dẫn duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tổng hợp ISO các phòng chuyên môn; Lãnh đạo UBND, công chức tổng hợp ISO của các xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn cán bộ, công chức phụ trách công tác ISO đã được chuyên viên Sở Khoa học Công nghệ truyền đạt các nội dung như: Giới thiệu tổng quan về ISO và Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Các tiêu chí quản lý theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Việc xây dựng, cập nhật và cải tiến Hệ thống tài liệu; Duy trì việc áp dụng tài liệu HTQLCL; Đánh giá nội bộ HTQLCL; Xem xét của lãnh đạo và Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn.

Qua hội nghị tập huấn đã giúp cán bộ, công chức phụ trách công tác ISO tại các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn nắm vững các kiến thức nghiệp vụ về tiêu chuẩn và phương pháp áp dụng HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, từ đó vận dụng và triển khai xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia tại cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thiện chuẩn hoá thống nhất quy trình giải quyết công việc quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai minh bạch hợp lý khoa học; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.

Bế Thị Châm

Bài trướcHội nông dân huyện Ba Bể Sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2021
Bài tiếp theoBàn giao nhà xây cấp 4 cho hộ nghèo tại thôn Nà Ché xã Thượng Giáo