Số hồ sơ nộp ngày 05/01/2023 về việc tuyển dụng viên chức của huyện Ba Bể năm 2022

Danh sách hồ sơ: Danh sach thi sinh ngay 05.01.2023