QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Ba Bể

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Ba Bể ban hành Quyết định số 1799/QĐ-UBND Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Ba Bể.

Bài trướcBa Bể khó khăn tiêu thụ Bí xanh thơm
Bài tiếp theoHĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát tại huyện Ba Bể