Quảng Khê tập trung gieo cấy lúa vụ mùa năm 2019

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện Ba Bể, hiện trên khắp các xứ đồng xã Quảng Khê bà con nông dân đang tích cực làm đất gieo cấy lúa vụ mùa.

 Người dân đang gieo cấy lúa vụ mùa

Theo kế hoạch vụ mùa năm nay xã Quảng Khê sẽ tập trung thực hiện gieo cấy trên 250ha lúa, cơ cấu giống chủ yếu là bao thai và nếp 97… Tính đến thời điểm này bà con nông dân trong xã đã gieo cấy được trên 70% diện tích, do phụ thuộc vào địa hình, thời tiết nên người dân xã Quảng Khê gieo cấy chậm hơn so với khung thời vụ. Để đảm bảo hoàn thành việc gieo cấy lúa trong tháng 7 này, xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy, điều tiết nước hợp lý trên các xứ đồng. Đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ lúa mới cấy để lúa bén rễ phục hồi xanh nhanh, hạn chế chuột, ốc bươu vàng phá hoại./.

Bài trướcBa Bể Triển khai các Quy định, Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của tỉnh; Tổng kết công tác thi hành Điều lệ Đảng, Nhiệm kỳ Đại hội XII
Bài tiếp theoBa Bể: Khuyến khích xã hội hóa tạo sân chơi cho trẻ em trong dịp hè