Phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Bể: Tập huấn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục chống mù chữ năm 2013

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Bể vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục chống mù chữ cho 97 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục của các trường học trên toàn huyện./.

 

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn quá trình sử dụng phần mềm quản lý, cách thu thập và cập nhật thông tin của phiếu điều tra và của đối tượng phổ cập cũng như cập nhập file excel lên hệ thống phần mềm phổ cập giáo dục chống mù chữ. Ngoài ra, các học viên cũng được triển khai kế hoạch công tác phổ cập giáo dục chống mù chữ năm 2013 với những nội dung như: Điều tra, nắm vững số đối tượng trong độ tuổi phải phổ cập, đổi mới phương pháp chỉ đạo, quản lý và thực hiện đúng quy trình công tác PCGD, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS trên địa bàn, làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, tiếp tục duy trì ổn định quy mô mạng lưới trường, lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập đạt kết quả tốt.

Thực hiện: 

Bài trướcBa Bể: Mở rộng cánh đồng đạt giá trị 70 triệu đồng/ha
Bài tiếp theoHội Nông dân huyện Ba Bể tích cực hỗ trợ hội viên thi đua phát triển kinh tế