Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Bể: triển khai cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ được hỗ trợ vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Ảnh: Triển khai chương trình cho vay tại xã.

Quyết định hướng đến các học sinh, sinh viên khó khăn, không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu học trực tuyến và các trường hợp chưa được hưởng chính sách hỗ trợ công cụ, máy móc trước đó. Đồng thời là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch Covid-19).

Ngay trong ngày 04/04/2022, Tổng Giám  đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 2466/NHCS- TDSV để Hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Đối tượng vay vốn là (1) Học sinh các cấp (tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục và (2) Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt  Nam.

Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên.

Lãi suất cho vay 1,2%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

Mục đích sử dụng vốn vay để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone).

Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Tại thời điểm vay vốn, nếu sinh viên có thời gian dự kiến kết thúc khóa học còn từ 24 tháng trở lên, thời hạn cho vay tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thúc khóa học.

Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện bắt đầu từ ngày 04/04/2022 và  không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc khi giải ngân hết 3.000 tỷ đồng theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Phương thức cho vay thông qua hộ gia đình, đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên sẽ đứng tên vay và giao dịch với NHCSXH. Trường hợp học sinh, sinh viên đã đủ 18 tuổi có thể vay vốn trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cư trú hoặc nơi trường đặt trụ sở nếu hộ gia đình không còn thành viên nào đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. NHCSXH thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị – xã hội theo hợp đồng ủy thác hoặc trực tiếp cho vay đến người vay.

Chính sách tín dụng này là một phần của gói tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, các cơ quan ban ngành cùng nhiều tổ chức cũng đã có các chính sách nhằm hỗ trợ việc học trực tuyến của học sinh và sinh viên trong thời điểm dịch bệnh.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Bể sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn rà soát các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện và hướng dẫn hộ vay hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức giải ngân theo đúng quy định của NHCSXH nhằm triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 11/NQ- CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ./.

Tác giả: Bế Thị Châm

Nguồn tin: Trung tâm VHTTT