Phòng GD&ĐT huyện: Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non năm học 2014 – 2015

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2014 – 2015. Trong 2 ngày 22 và 23/1, Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên bậc học mầm non trên địa bàn.

 

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn


Lớp tập huấn đã được cán bộ chuyên môn của Phòng GD&ĐT huyện truyền đạt những nội dung như đối với cán bộ quản lý giáo dục mầm non đã được tìm hiểu 4 mô đun nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục mầm non; đối với các giáo viên mầm non  đã được tìm hiểu 5 mô đun phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường mầm non.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, tăng cường năng lực nghề nghiệp đáp ứng ở các mức độ cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; qua đó triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương.

 

Bài trướcHoàn thành tuyến kênh mương Tá Lào thôn Bản Cám xã Cao Thượng
Bài tiếp theoHuyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ năm 2015