Phòng GD & ĐT huyện Ba Bể: Tập huấn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm học 2014 – 2015

Ngày 24/9, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Ba Bể đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm học 2014 – 2015 cho cán bộ quản lý và giáo viên của 3 bậc học Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện./.

 

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục xóa mù chữ  năm học 2014 – 2015


Tại hội nghị tập huấn, cán bộ giáo viên các trường học được cán bộ phụ trách phòng giáo dục và đào tạo huyện giới thiệu sơ lược tổng quan tính năng, ý nghĩa, sự cần thiết phải triển khai phần mềm; thông qua nội dung kế hoạch thực hiện phần mềm phổ cập; giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn thực hành chi tiết và cụ thể đến từng thành viên; định hướng, tư vấn một số biện pháp thực hiện có hiệu quả.

Qua tập huấn, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện cũng yêu cầu các đơn vị trường học nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác, căn cứ nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch đảm bảo tiến trình và triển khai thực hiện nghiêm túc, chính xác, hiệu quả công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn.

 

Bài trướcXã Cao Trĩ: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Bài tiếp theoNông dân các địa phương huyện Ba Bể tích cực làm rau vụ đông