Phiêng Phàng phát triển mạnh cây trúc sào

Với trên 40 ha trúc sào, hiện Phiêng Phàng là một trong những thôn có diện tích trúc lớn của xã Yến Dương. Nhiều năm qua trúc đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân trong thôn./.

 

Ảnh: Trong phát triển kinh tế của thôn Phiêng Phàng, trúc là một trong những loại cây trồng chủ đạo trong xóa đói giảm nghèo của thôn.


Nhận thấy giá trị to lớn và lâu dài của cây trúc nên cấp ủy, chính quyền xã Yến Dương đã tạo mọi điều kiện cho người dân mở rộng diện tích trúc như: đẩy mạnh việc giao đât giao rừng, phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trúc cho người dân, tiếp nhận các dự án trồng trúc vào địa phương…Nhờ những biện pháp hỗ trợ tích cực mà diện tích trúc ở thôn Phiêng Phàng cũng như một số địa phương khác không ngừng được mở rộng, thu nhập của người dân từ trúc cũng tăng lên, điển hình như hộ gia đình ông Đặng Phúc Ngân thôn Phiêng Phàng với hơn 4 ha trúc sào mỗi năm gia đình ông cũng thu nhập khoảng gần 30 triệu đồng từ bán trúc. ..

Việc phát triển và mở rộng diện tích trồng trúc đã và đang từng bước giúp người dân thôn Phiêng Phàng vươn lên thoát nghèo./.