Nông dân Ba Bể phát huy vai trò trong chương trình xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động đã và đang giành được sự quan tâm của cả nước. Để thực hiện thành công chương trình cần có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Với vai trò, chức năng của mình, trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện Ba Bể đã ra sức cùng cả huyện phấn đấu xây dựng thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân huyện Ba Bể có 7.401 hội viên sinh hoạt tại 203 chi hội. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, Hội Nông dân huyện Ba Bể đã gắn phong trào với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tích cực vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Các mô hình chăn nuôi cho người nông dân thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm

Hội Nông dân huyện Ba Bể đã thực hiện đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện các chính sách giúp đỡ, khuyến khích hội viên đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm.

Để hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, Hội tổ chức tín chấp cho hội viên vay phân bón trả chậm và chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức cho hội viên nghèo vay vốn xây dựng mô hình kinh tế. Qua những mô hình kinh tế, giúp các hội viên Hội Nông dân được tiếp cận với công nghệ tiên tiến, biết ứng dụng các khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, chọn lựa những loại giống, cây trồng vật nuôi phù hợp làm tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo đà thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế của huyện theo hướng đa dạng hoá sản phẩm. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các đơn vị chuyên môn trên địa bàn mở lớp tập huấn về chăm sóc cây trồng, phát triển kinh tế, cách quản lý sâu bệnh hại cây trồng, cung cấp những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên…

Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế của hội viên đã cho kết quả cao, như: Mô hình mở rộng giống ngô NK6326; mô hình trồng bí xanh, khoai môn; trồng cây ăn quả, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, vận tải… cho thu nhập từ 15 – 50 triệu đồng mỗi năm. Nhiều gia đình hội viên đã đạt danh hiệu hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi của huyện, tỉnh và Trung ương, như gia đình: Ông Triệu Phúc Thanh (Quảng Khê), ông Lý Nguyên Bảo (Đồng Phúc), bà Nguyễn Thị Le (Mỹ Phương), bà Lê Thị Phúc (thị trấn Chợ Rã), ông Ma Văn Luân (Cao Trĩ)… Cũng từ hiệu quả kinh tế mà các mô hình kinh tế của Hội triển khai bước đầu đã cho thấy đây là hướng đi thích hợp trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện Ba Bể, tạo điều kiện cho nhân dân tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo (năm 2007 toàn huyện có 65,02% đến năm 2011 còn 29,63%).

Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, Hội phát huy tinh thần đoàn kết “Lá lành đùm lá rách”, tổ chức vay vốn đi đôi với hướng dẫn sản xuất. Các hộ sản xuất kinh giỏi giúp đỡ các hộ nông dân nghèo phát triển kinh tế. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của Hội và giai cấp nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trong sản xuất nông – lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới của huyện. Hiện nay, 16/16 cơ sở Hội trên địa bàn đã đăng ký phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” với 534 hộ, trong đó có 11 hộ đăng ký cấp Trung ương, 55 cấp tỉnh, 172 hộ cấp huyện và 296 hộ cấp xã.

Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tích cực xoá đói giảm nghèo là vấn đề có ý nghĩa quyết định. Do đó, Hội Nông dân huyện đã tích cực vận động hội viên phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; tiếp tục đổi mới và tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh đầu tư và hỗ trợ tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh quá trình xây dựng, hoàn thiện và phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội ở nông thôn, như: Giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, chợ, bưu điện và nhà ở dân cư nông thôn…; tiếp tục thực hiện tốt công cuộc xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm ổn định đời sống cho nông dân, đồng thời khuyến khích vận động hội viên nông dân tự nguyện hiến đất, tài sản để cùng nhà nước xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi dân sinh. Trong 5 năm (2007 – 2012), các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp được 144.000.000 đồng, 23.916 ngày công lao động tu sửa, làm mới 152km đường liên thôn, nạo vét được 45,2km kênh mương, sửa chữa và làm mới 35 cầu cống, 55 phòng học.

Bên cạnh đó, công tác đổi mới hoàn thiện chính sách đối với nông dân, bảo đảm lợi ích, phát huy dân chủ nông dân trong xây dựng nông thôn mới cũng được Hội Nông dân huyện chú trọng. Hội thực hiện có hiệu quả giữa chính sách kinh tế, xã hội với an sinh xã hội trong quá trình phát triển nền kinh tế bền vững của địa phương; giải quyết tốt những bức xúc trong nhân dân, bảo đảm lợi ích cho người nông dân. Đồng thời, Hội nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, xã hội ở nông thôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động nhằm chuyển biến và nâng cao nhận thức trong nông dân về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Song song với đó, các chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả nền văn hoá, xây dựng đời sống văn hoá mới lành mạnh, bảo vệ thuần phong mỹ tục và thực hiện dân chủ hoá đời sống tinh thần ở nông thôn được Hội thường xuyên thực hiện. Trung bình hàng năm, Hội có 4.468 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Từ đó đã góp phần vận động hội viên nông dân phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Với các chương trình chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn thông qua các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện, đời sống của nông dân huyện Ba Bể đã có bước phát triển tích cực, số hộ nghèo giảm dần qua các năm. Điều đó đã cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, cán bộ, hội viên nông dân huyện Ba Bể cùng với nhân dân cả huyện đã tạo nên sức mạnh to lớn trên mặt trận sản xuất nông – lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương./.

Bài trướcBa Bể hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn
Bài tiếp theoKiểm tra tình hình thực hiện đề án 1956 tại huyện Ba Bể