Những kết quả bước đầu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Ba Bể

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai nhằm xây dựng bộ mặt nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thực tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với mục tiêu đó, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện huyện Ba Bể đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực./.

 

Ảnh: Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn hoàn thành góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển


Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bắt đầu được triển khai thực hiện từ năm 2011, bước đầu còn nhiều lúng túng do thiếu kinh nghiệm và hướng dẫn cụ thể nên tiến độ, kết quả thực hiện chậm so với kế hoạch. Cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tích cực thực hiện các bước lập, phê duyệt đồ án, đề án chi tiết và đến tháng 7/2013 có 100% số xã đã được phê duyệt Đề án chi tiết xây dựng xã nông thôn mới. Trong quá trình triển khai, huyện luôn chú trọng chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy tốt nội lực của người dân chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện việc lồng ghép nguồn vốn các chương trình 135, 30a, dự án 3PAD… để hỗ trợ, đầu tư theo quy hoạch và lộ trình đề án; bằng nguồn vốn trực tiếp chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã xây dựng được hơn 20km đường bê tông nông thôn theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó huy động nhân dân hiến 2.575m2 đất, hơn 20.000 ngày công và 24,1 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn; trong sản xuất nông nghiệp đã bước đầu hình thành và phát triển được một số mô hình có hiệu quả như: mô hình sản xuất khoai tây hàng hóa, tổ hợp tác chăn nuôi lợn nái, chăn nuôi gà… Tuy nhiên, do xuất phát điểm là huyện nghèo thiếu nguồn lực về mọi mặt nên số xã đạt chuẩn tiêu chí còn rất thấp,  nên đến nay mới có xã Hà Hiệu đạt chuẩn được 8/19 tiêu chí, các xã còn lại đều đạt dưới 6 tiêu chí.

 

 

Bài trướcBa Bể tích cực chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020
Bài tiếp theoHơn 1,6 tỷ đồng đầu tư khuôn viên Trụ sở hợp khối UBND huyện Ba Bể