NHCSXH huyện triển khai vay vốn đối với các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, huyện Ba Bể được phân giao 8.000 triệu đồng để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022.

NHCSH huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát đối tượng thụ hưởng, tuyên truyền chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đến ngày 28/4/2022, những khách hàng đầu tiên trên địa bàn huyện Ba Bể đã được thu hưởng chính sách

Ảnh: Hình ảnh triển khai thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của CP

Chia sẻ với chúng tôi, chị Mùng Thị Lý, địa chỉ thôn Nà Phiêng xã Mỹ Phương đã tâm sự: “Gia đình là hộ nghèo, có 2 cháu đang học tiểu học và THPT, 02 năm qua, do ảnh hưởng bởi dịch covid_19 nên các cháu phải học online nhiều, gia đình không có điều kiện trang bị thiết bị học trực tuyến cho các cháu nên việc học trực tuyến gặp nhiều khó khăn, phải học nhờ, học không đầy đủ các bài giảng… nay Nhà nước có chủ trương cho hộ nghèo được vay vốn cho các cháu học sinh mua thiết bị học trực tuyến tôi cảm thấy rất phấn khởi, bởi vì chương trình vay vốn giải quyết được nhu cầu của đông đảo người dân, đặc biệt các hộ nghèo như tôi, giúp các cháu học sinh được có cơ hội học hành đầy đủ, đảm bảo an toàn cho con mắt các cháu cũng như thân thể, vì thiết bị mới sẽ không bị tình trạng cháy nổ như một số cháu học bằng điện thoại…

Tác giả: Quản Thanh Tùng

Nguồn tin: NHCSXH huyện