Người dân Ba Bể tập trung trồng cây khoai tây vụ đông

Vụ đông 2016, ngoài việc thực hiện trồng các cây rau màu khác, nông dân các địa phương huyện Ba Bể đang tập trung gieo trồng hơn 30ha cây khoai tây ./

 

Ảnh: N gười dân thôn Pác Nghè 1 xã Địa Linh làm đất trồng khoai tây vụ đông 2016.


Trong tổng số hơn 30 ha khoai tây thì Địa Linh là địa phương có diện tích trồng nhiều nhất với hơn 20ha, số diện tích còn lại được trồng tại các địa phương như Cao Trĩ, Khang Ninh, Yến Dương, Chu Hương, Mỹ Phương, Hà Hiệu. Để bảo đảm nguồn giống cho sản xuất, năm nay chính quyền các địa phương đã chủ động  lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của chương trình nông thôn mới, Chương trình 30a để hỗ trợ 50% cho các hộ gia đình tham gia trồng. Đồng thời, ký hợp đồng với Trung tâm Tư vấn ứng dụng phát triển khoa học nông nghiệp và môi trường thuộc Liên hiệp các hội khoa học – kỹ thuật tỉnh Thái Bình cung cấp giống và bao tiêu toàn bộ sản phẩm khoai tây cho người dân. Giống khoai tây được trồng vụ này chủ yếu là khoai tây Marabell có thời gian sinh trưởng khoảng 90 ngày. Hiện nay, nông dân các địa phương đang tích cực làm đất và gieo trồng. Với sự chủ động tích cực của người dân trong sản xuất,  mong rằng huyện Ba Bể sẽ thu được vụ khoai tây thắng lợi, góp phần tăng thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân các địa phương.