Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Nà Giảo

Tiếp theo chương trình mời quý thính giả nghe tiếp phần tin. Thưa quý thính giả, ngày 18/11, thôn Nà Dảo, xã Yến Dương đã tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tnhân Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2013).

 

 

       Trong năm qua thôn Nà Giảo đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động nhân dân, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, phát huy vai trò của người già, người có uy tín ở thôn vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động và hiến đất mở được hơn 1km đường vào khu sản xuất. Tích cực lao động phát triển kinh tế nên đời sống của nhân dân trong thôn ngày càng được nâng cao, sản lượng lúa hàng năm đạt trên 270 tấn. Hầu hết các hộ gia đình đều chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hiện trong thôn không có tệ nạn xã hội, không có người sinh cọn thứ 3. Năm 2013, thôn có 63 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, trong đó có 6 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu và thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2013./.