Ngành y tế huyện Ba Bể đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn cho trẻ

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện Ba Bể luôn được các ban, ngành, đoàn thể hưởng ứng nhiệt tình và quan tâm. Vì vậy, việc phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em luôn được chú trọng và nâng cao./.

 

Ảnh: Công tác tiêm chủng luôn được ngành y tế huyện Ba Bể thực hiện có hiệu quả.


Hàng năm Trung tâm Y tế huyện  Ba Bể căn cứ chỉ tiêu thực tế của các trạm y tế các xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trạm thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, chuẩn bị tốt nguồn thuốc tiêm chủng, công tác bảo quản vắc xin tại các trạm y tế, giao nhiệm vụ cho y, bác sỹ có kinh nghiệm và chuyên môn trực tiếp thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng; chỉ đạo các xã và  cán bộ y tế thôn bản tuyên truyền cho các bà mẹ có con nhỏ trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch vì vậy những năm qua công tác tiêm chủng trên địa bàn luôn được đảm bảo và an toàn, không có trường hợp tai biến xảy ra sau tiêm. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ngành y tế huyện đã  tiêm chủng các loại vác xin theo quy định cho 792 trẻ đạt 92% kế hoạch năm và tăng so với cùng kỳ 2014.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tiêm chủng mở rộng, trong thời gian tới, ngành y tế huyện Ba Bể sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để các bà mẹ đưa con trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, đảm bảo các mũi tiêm, đẩy mạnh công tác giám sát về công tác bảo quản, sử dụng vắc xin tại xã, thị trấn đồng thời mở các lớp tập huấn về tiêm chủng để nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ làm công tác tiêm chủng tại y tế cơ sở.