Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm 2021

Thực hiện Công văn số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ năm 2021. Ngay từ khi NHCSXH huyện nhận được văn bản chỉ đạo đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chỉ đạo và lập kế hoạch cụ thể thực hiện đối chiếu đến từng xã và từng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ảnh: Cán bộ NHCSXH huyện thực hiện công tác đối chiếu tại xã Chu Hương

NHCSXH huyện trực tiếp thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ đến 100% khách hàng có dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm 31/12/2021. Ngoài ra tại các xã, thị trấn ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ gồm các thành phần : Chủ tịch UBND cấp xã, Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện làm Trưởng ban; Đại diện Ban giảm nghèo; các hội, đoàn thể nhận ủy thác; Trưởng Công an xã, thị trấn; Cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn làm thư ký. Đây là công việc vô cùng quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của NHCSXH huyện năm 2022. Vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ ngân hàng được phân công đối chiếu, phân loại nợ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng thời gian quy định.

Thời gian triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022 kết thúc chậm nhất ngày 15/5/2022, nếu thực hiện đối chiếu lần 1 mà chưa kết thúc thì tiếp tục bố trí thời gian đối chiếu, phân loại nợ vào lần tiếp theo hoặc đối chiếu trực tiếp đến địa chỉ của khách hàng. Trong thời gian vừa qua NHCSXH huyện thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện để chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ thích ứng an toàn, linh hoạt phù hợp với thực tế trên địa bàn. Trong quá trình đối chiếu, phân loại nợ phải tuân thủ nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 và có biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch cho khách hàng và cán bộ NHCSXH.

Sau khi đã hoàn thành đối chiếu, phân loại nợ đối với khách hàng vay vốn, NHCSXH huyện phối hợp với các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng tín dụng của từng địa bàn nhằm đề ra giải pháp quản lý nguồn vốn tốt hơn nữa cho những năm tiếp theo./.

Tác giả: Bế Thị Châm

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT