Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2021

Ngày 23/6, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Ba Bể phối hợp với UBND và các tổ chức Chính trị – xã hội nhận ủy thác xã Đồng Phúc, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2021 cho Ban giảm nghèo, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV), Tổ chức Chính trị-xã hội nhận ủy thác, trưởng thôn bản trên địa bàn xã.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe giới thiệu tóm tắt về các chương trình tín dụng đang được thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Bể. Đồng thời còn được hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; nâng cao chức năng, nhiệm vụ của trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; được giới thiệu về các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức Hội đoàn thể cấp xã và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện còn giới thiệu một số nội dung, kiến thức cơ bản và chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người dân và giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tín dụng tại địa phương.

Thông qua lớp tập huấn đã tạo điều kiện để các tổ TK&VV được tiếp cận với những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác từ NHCSXH, tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương./.

Bế Châm.