Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Giải ngân các chương trình cho vay tại xã Hà Hiệu

Mới đây, trong buổi giao dịch với các tổ chức hội đoàn thể của xã Hà Hiệu, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Bể đã giải ngân chương trình cho vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường và vốn học sinh sinh viên cho 12 hộ trên địa bàn./.

 

Ảnh: Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện đang giao dịch với tổ trưởng tổ TKTD tại xã Hà Hiệu

 

Trong đó chương trình cho vay học sinh, sinh viên và nước sạch vệ sinh môi trường, mỗi chương trình có 5 hộ vay; chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo mỗi chương trình có 1 hộ vay. Với tổng số tiền giải ngân trên 130 triệu đồng.

Được biết hiện nay, tổng dư nợ qua 4 tổ chức hội đoàn thể của xã Hà Hiệu nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt trên 7,9 tỷ đồng với 347 hộ được vay vốn. Nhìn chung các hộ được vay vốn đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng./.