Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Doanh số cho vay đạt gần 230 tỷ đồng

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể, 5 tháng đầu năm 2016, doanh số cho vay các nguồn vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt gần 230 tỷ đồng bằng 97,4% kế hoạch năm và tăng trên 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015./.

 

Ảnh: Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân nguồn vốn tại xã Hoàng Trĩ huyện Ba Bể


Với việc thực hiện tốt 12 chương trình cho vay thông qua mạng lưới 240 tổ tiết kiệm vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân các nguồn vốn ưu đãi trong đó chương trình cho vay hộ nghèo đạt trên 93 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh đạt trên 60 tỷ đồng, hộ cận nghèo trên 26 tỷ đồng, học sinh- sinh viên 7 đạt tỷ đồng, vốn xuất khẩu lao động gần 13 tỷ đồng, vốn nước sạch và vệ sinh môi trường gần 14 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu dư nợ đạt trên 237 tỷ đồng trong năm 2016, giảm nợ xấu quá hạn, hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Ba Bể sẽ tập trung bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương và của tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương triển khai thực hiện cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch. Tiếp tục thực hiện cho vay ưu đãi theo 2 chương trình mới của Chính phủ là vay vốn ưu đãi xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở, mua nhà ở xã hội và cho vay ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo để phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

 

 

 

Bài trướcTòa án nhân dân huyện Ba Bể: Xét xử lưu động 4 vụ án hình sự
Bài tiếp theoỨng cử viên đại biểu HDND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Khê Đồng Phúc và Hoàng Trĩ