Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Bể triển khai cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, NHCSXH huyện đã triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Ảnh: NHCSXH huyện Ba Bể triển khai nội dung Nghị quyết 68/NQ-CP tới cán bộ

Nghị quyết cũng quy định rõ đối với 12 nhóm chính sách được hỗ trợ, trong đó Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện đó là: Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, để cụ thể hóa các nội dung thực hiện đối với nhiệm vụ của NHCSXH, ngày 08/7/2021 Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành hướng dẫn số 6199/HD-NHCS hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, cụ thể như sau:

– Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

– Cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng”.

Trong thời gian tới, với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất từ Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ sẽ giúp cho người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Hiện nay, Ngân hàng CSXH huyện đang phối hợp với Phòng Lao động thương binh Xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế để nắm bắt tình hình các doanh nghiệp tại các xã, thị trấn trên địa bàn để tuyên truyền đến người sử dụng lao động, thống kê nhu cầu vay vốn và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định./.

Bế Thị Châm

Bài trướcTHÔNG BÁO công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể
Bài tiếp theoBa Bể ủng hộ 3 tấn nông sản giúp người dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch