Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể: 15 năm đồng hành vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo

Chính thức thành lập đi vào hoạt động ngày 23/7/2003, trải qua 15 năm phát triển, NHCSXH huyện Ba Bể luôn nỗ lực hoàn thành vai trò là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống và nâng cao thu nhập./.

Vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

Đến nay, sau 15 năm đi vào hoạt động và phát triển, NHCSXH huyện Ba Bể đã đã ký hợp đồng ủy thác với 04 tổ chức hội cấp huyện, 62 tổ chức hội cấp xã thị trấn, từ đó phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã thành lập được 239 tổ TK & VV tại 206 thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện. Với 14 chương trình cho vay tín dụng,  đến nay tổng dư nợ các chương trình đạt trên 256 tỷ đồng , tăng  trên 247 tỷ đồng so với ngày mới khai trương đi vào hoạt động, bình quân trong giai đoạn 15 năm, mỗi năm dư nợ tăng trên 16 tỷ đồng. Với phương châm hoạt động vì người nghèo, 15 năm qua, Ngân hàng CSXH huyện đã  cho hơn 32.300 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn hơn 590 tỷ đồng. Trong đó gần 20.000 lượt hộ nghèo,  hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh với mục đích không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu, thu hút hơn 1.200 người lao động có việc làm,  2.371 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng được 373 căn nhà cho hộ nghèo tạo điều kiện cho 887 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động …