Năm 2017 huyện Ba Bể phấn đấu vận động hiến máu nhân đạo đạt 130 đơn vị máu

Năm 2017, huyện Ba Bể phấn đấu vận động hiến máu nhân đạo đạt 130 đơn vị máu./.

Phong trào hiến máu nhân đạo tại huyện Ba Bể ngày càng thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia.

Năm 2017, Ban Vận động hiến máu tình nguyện huyện Ba Bể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và quần chúng nhân dân, đây là nghĩa cử cao đẹp, giúp bệnh nhân có nhu cầu truyền máu vượt qua cơn hiểm nghèo, để thu hút đông đảo mọi người tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu năm 2017 là 130 đơn vị máu. Được biết trong những năm qua, đã có hơn 2000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện thu được gần 400 đơn vị máu trong đó riêng năm 2016 vừa qua, huyện đã thu được 110 đơn vị máu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.