Lễ ra mắt Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã Chu Hương huyện Ba Bể

Tối 15/5, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Chu Hương huyện Ba Bể tổ chức lễ ra mắt Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã Chu Hương./.

Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã Chu Hương biểu diễn tại lễ ra mắt

Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã Chu Hương gồm 9 thành viên, sau 7 ngày nỗ lực luyện tập đã xây dựng được một chương trình văn nghệ đặc sắc gồm các ca khúc ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu  quê hương đất nước và người dân lao động khá sinh động và hấp dẫn người xem. Lồng ghép với  các tiết mục văn nghệ là các nội dung tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương trong  3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ  những tháng cuối năm 2017, tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã đã giúp cho các tuyên truyền viên ở cơ sở tiếp thu những kiến thức cơ bản nhất của công tác tuyên truyền cổ động, hiểu rõ được chức năng nhiệm vụ và một số hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, công tác biên tập và xây dựng kết cấu chương trình biểu diễn nghệ thuật đồng thời nâng cao chức năng, vai trò của Ban Văn hóa xã trong công tác tham mưu với UBND xã trong việc xây dựng các quy chế hoạt động, quy định chức năng của Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động ở cơ sở, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân và thực hiện một số nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội khi được cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương giao.