Lễ công bố thành lập Trung tâm Văn hóa – thể thao huyện Ba Bể

Ngày 12/5, Huyện Ba Bể đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Văn hóa – thể thao huyện Ba Bể. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó GĐ Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư T.T huyện ủy, Nông Ngọc Huấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể./.

 

     

Ảnh: Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư T.T huyện ủy tặng hoa chúc mừng

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Ba Bể đã thông qua Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Ba Bể. Theo đó, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Ba Bể là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Về tổ chức bộ máy, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Ba Bể do đồng chí Hoàng Văn Thược – được bổ nhiệm giữ chức vụ GĐ trung tâm và 7 đồng chí là viên chức thuộc biên chế sự nghiệp Văn hóa thể thao của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Bể sang Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Ba Bể. Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Ba Bể sẽ hoạt động kể từ ngày 01/5/2015.

Phát biểu tại buổi lễ công bố thành lập Trung tâm văn hóa – thể thao huyện Ba Bể đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó GĐ Sở VHTT&DL và đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư T.T huyện ủy chúc mừng Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Ba Bể, 2 đồng chí mong rằng trong thời gian tới, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và chức năng nhiệm vụ theo quy định, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa  – thể thao huyện sẽ phân công cụ thể các nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ viên chức của trung tâm; xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị trên cơ sở 10 nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa – thông tin cấp huyện; Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn tin tưởng rằng Trung tâm văn hóa – Thể thao huyện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương.