Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 23/9/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Bể ban hành Văn bản số 121-CV/BTGHU về định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2022.

Tài liệu kèm theo:

  1. định hướng tuyên truyền tháng 10
  2. Đề cương tt 120 năm Ngày sinh đc Võ Văn Ngân