Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XIX Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 02/7/2016, Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí: Ma Từ Đông Điền – UV BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đ/c Dương Văn Tuyến – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII; đồng chí Bùi Thị Hoa- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cùng các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và 31 đại biểu HĐND huyện Ba Bể khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

 

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp


Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tiếp đó, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện. Kết quả: Đồng chí Dương Văn Tuyến – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 được tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; các đồng chí Ma Văn Duy, Lý Đức Tuyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX; đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XVIII được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XIX. Các đồng chí: Nguyễn Văn Dong – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XVIII; Nông Ngọc Huấn – UV BCH huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XVIII và đồng chí Lưu Quốc Trung – UV BCH huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XVIII được tái cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã bầu các chức danh: Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Pháp chế, Ban Kinh tế, Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIX, Uỷ viên UBND huyện, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện và thông qua Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

   Bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Văn Tuyến – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện nhanh chóng ổn định về tổ chức, phân công, phân nhiệm của Thường trực HĐND, UBND và các Ban HĐND huyện; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp, mà trực tiếp là Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Nghị quyết của HĐND huyện khóa XIX về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, các cơ quan, ban ngành và chính quyền MTTQ trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện để nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương./.