Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Ba Bể khóa XX

Trong 2 ngày 06 và 07/7, HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Bảy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và thông một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Cao Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND huyện; Thường trực HĐND và UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình kinh tế – xã hội địa phương vẫn đạt một số kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt 14.605 tấn, đạt 48,4%; diện tích cây rau các loại trồng được 328/285 ha đạt 115%KH; cây đậu đỗ các loại trồng được 25ha đạt 172%KH; về diện tích ao nuôi có 124ha, đạt 101%KH; công tác trồng và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo, hiện toàn huyện đã trồng được trên 475ha đạt 113%KH, trong đó trồng rừng phân tán 109ha, trồng lại rừng sau khai thác và các chương trình, dự án khác 366ha; công tác tiêm phòng cho đàn gia súc được triển khai kịp thời; Toàn huyện có 4 HTX thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn hiện nay lên 41 hợp tác xã; thu ngân sách đến ngày 17/6, được trên 33,3 tỷ đồng đạt 71,6% kế hoạch; hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp diễn ra ổn định; Phối hợp tổ chức thành công sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm; Tuần du lịch – di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Kạn; công tác y tế, giáo dục, hoạt động du lịch được thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng – an ninh được giữ vững…

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp thứ bảy HĐND huyện Ba Bể khóa XX.

Bên cạnh kết quả đạt được, lĩnh vực kinh tế – xã hội của huyện vẫn còn những khó khăn tồn tại như: diện tích gieo trồng cây lúa, cây ngô vụ xuân không đạt KH, nguyên nhân do một số xã chuyển đổi diện tích sang trồng bí xanh thơm, cây kiệu và cây rau màu và cỏ voi để chăn nuôi; diện tích trồng cây ăn quả đạt thấp; dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn còn xảy ra; các vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng vẫn tiếp diễn; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM triển khai còn chậm; nguồn vốn XDCB giải ngân còn chậm; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa đảm bảo tiến độ; việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế…

Trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ; tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh trên đàn vật nuôi; thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp; triển khai đồng bộ các giải pháp theo Kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2022; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa; triển khai Kế hoạch chương trình nông thôn mới năm 2022 đạt hiệu quả. Phối hợp thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho năm học mới 2022-2023, nhất là thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7….

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận, tập trung vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phát triển du lịch Ba Bể; chuyển đổi số; công tác quản lý hành lang an toàn giao thông; tai tệ nạn xã hội, tình trạng buôn bán, sử dụng chất ma túy; công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải; đầu tư xây dựng hạ tầng, giao thông, thủy lợi, điện; các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới… làm rõ nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022 như: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; tập trung chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ mùa bảo đảm khung thời vụ; chú trọng phòng, trừ sâu bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ; chỉ đạo tăng cường chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách nhà nước; thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý tài nguyên khoáng sản theo Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện Ba Bể trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện cần khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra nhất là những lĩnh vực còn đạt thấp như thu ngân sách, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Chủ động phòng, chống thiên tai; làm tốt công tác sản xuất vụ mùa; tập trung sản xuất các cây trồng vật nuôi có thế mạnh, tạo thành vùng hàng hóa có thương hiệu; quan tâm phát triển các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đặc biệt huyện cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiếp độ thi công các công trình trên địa bàn; Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và địa phương đã đề ra.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn dự và chỉ đạo cuộc họp.

Kỳ họp thông qua một số tờ trình, dự thảo nghị quyết thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của huyện theo chương trình, kế hoạch.

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, yêu cầu UBND huyện có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua./.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT