Kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Chợ Rã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 28/5, HĐND thị trấn Chợ Rã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018./.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Chợ Rã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Theo đánh giá của HĐND Thị trấn Chợ Rã, tính đến ngày 15/5, tổng thu ngân sách  đạt trên 1,3 tỷ đồng bằng  40,46 % kế hoạch năm,  công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực, trong những tháng đầu năm đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất được 34 trường hợp, hoàn thiện hồ sơ và cấp mới  12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , lập biên bản 15 trường hợp vi phạm về đất đai dọc quốc lộ 279.. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp,  kinh doanh dịch vụ được chỉ đạo kịp thời, thường xuyên . Các vấn đề an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục được giải quyết tốt và từng bước phát triển, công tác Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp

 Tại kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội về báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017; báo cáo của ban pháp chế về thẩm tra báo cáo của UBND về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng  6 tháng đầu năm 2018; báo cáo của UBND thị trấn về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6; báo cáo của UBMTTQ thị trấn về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Kỳ họp lần thứ 6 HĐND Thị trấn Chợ Rã đã thông qua các tờ trình và ban hành Nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND năm 2019, Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. 

Bài trướcHội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 5/2018
Bài tiếp theoGia tăng số vụ tai nạn và va chạm giao thông