Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Ba Bể khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Trong 2 ngày 29 và 30/6, HĐND huyện Ba Bể khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 10. Đ/c Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV – Trưởng Ban Dân Vận tỉnh ủy dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại kỳ họp. Dự kỳ họp còn có đ/c Lường Đức Thắng – Giám đốc Sở tư pháp – Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Bể, đ/c Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đ/c trong thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện./.

 

Ảnh: Đ/c Dương Văn Tuyến –Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đ/c Dương Văn Tuyến –Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong những tháng đầu năm tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh cùng sự đổi mới trong việc chỉ đạo, điều hành của TT HU, UBND huyện nên trong 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội của huyện đã đạt khá. Tuy nhiên bên cạnh đó một số chỉ tiêu vẫn còn đạt thấp, vì vậy đồng chí yêu cầu tại kỳ họp này các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Kỳ họp HĐND huyện đã tập trung nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội những tháng cuối năm 2015; báo cáo của UBND huyện về quyết toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo của thường trực HĐND huyện về hoạt động chủ yếu và hoạt động giám sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện; các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về công tác quốc phòng – an ninh và việc thực hiện pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015… và một số nội dung quan trọng khác.

          Trong 6 tháng đầu năm 2015, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện đều đạt khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt 15.700/15.780 tấn, đạt 99,5% KH; công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển; các chương trình dự án được triển khai thực hiện tốt; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, công tác XĐGN có bước chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh được gữ vững và ổn định…

Phát biểu tại kỳ họp đ/c Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân Vận tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của huyện. Đồng thời đ/c cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém còn tồn tại trong quản lý, điều hành của các cấp chính quyền địa phương dẫn tới một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội còn đạt thấp. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH trong năm 2015, đồng chí Trưởng Ban Dân Vận tỉnh ủy đề nghị địa phương cần tập trung phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND đặc biệt là hoạt động giám sát, giải quyết những kiến nghị của cử tri; xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn giải quyết tốt các vấn đề, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng tại địa phương…

 

Ảnh: Đ/c Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân Vận tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp


Tại kỳ họp nhiều vấn đề, nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận tại tổ và được giải trình lảm rõ ngay tại kỳ họp. Kỳ họp đã thông qua các tờ trình của UBND huyện đề nghị HĐND huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014, tờ trình bổ sung nguồn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn…

Trước đó, tại phiên họp trù bị các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đ/c Dương Văn Tuyến – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp này; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện có kế hoạch triển khai hoạt động giám sát việc thực hiện của UBND, các ngành và các địa phương đối với các nghị quyết mà kỳ họp đã thông qua.