Kiểm tra công tác dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tại huyện Ba Bể

Ngày 21/3, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Lý Quang Vịnh- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, nắm tình hình công tác dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tại huyện Ba Bể./.

 

 Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Địa Linh và Yến Dương

Trong buổi sáng, Đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra nắm tình hình công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2018 tại hai xã Địa Linh và Yến Dương. Theo đó, các hội đoàn thể tại hai địa phương đã chỉ đạo và triển khai tốt những nội dung trọng tâm đối với công tác dân vận, mặt trận và các hội đoàn thể, vận động nhân dân nắm rõ và chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; xây dựng kế hoạch và triển khai tốt các mô hình trong xây dựng nông thôn mới. Hai địa phương cũng báo cáo với đoàn về một số khó khăn trong vấn đề nhân sự , vấn đề tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, thôn, bản để tìm hướng giải quyết. Trong buổi chiều làm việc với huyện ủy Ba Bể cho thấy, năm 2017, toàn huyện có  55 tập thể và 29 cá nhân đăng ký thực hiện các mô hình dân vận khéo trong đó có 21 mô hình điển hình. Các mô hình đã giúp huy động được đông đảo các hội viên, nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Công tác mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cũng được triển khai thực hiện hiệu quả. Năm 2018, Hội phụ nữ huyện phấn đấu mỗi cơ sở hội hỗ trợ ít nhất 21 hội viên phụ nữ nghèo; Tổ chức đoàn thanh niên phấn đấu mỗi đoàn xã thị trấn xây dựng mới 1 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi hoặc tổ hợp tác thanh niên có thu nhập từ 100 triệu đồng/ năm, hỗ trợ thành lập HTX thanh niên; Hội nông dân phấn đấu 90% hội viên gương mẫu, 100% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh…. Công tác MTTQ, Dân vận phấn đấu nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

 Đoàn kiểm tra làm việc với huyện Ba Bể

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lý Quang Vịnh cũng yêu cầu huyện cần tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể và đổi mới phương thức hoạt động sáng tạo, hiệu quả hơn, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm đồng thời tăng cường bám sát cơ sở, giám sát và kiểm tra để giải quyết những vấn đề phát sinh tại  nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các hội đoàn thể trong việc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.