Kiểm tra hoạt động của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Ban vận động “Quỹ cứu trợ” tại huyện Ba Bể

Sáng ngày 20/9, đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hoạt động của Ban vận động quỹ “Vì người nghèo”, Ban vận động quỹ “Qũy cứu trợ” và các hoạt động, phong trào do MTTQVN huyện chủ trì 9 tháng đầu năm 2023 tại huyện Ba Bể. Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBMTTQVN các xã, thị trấn.

Báo cáo của buổi làm việc cho thấy, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQVN tỉnh, Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường trực Huyện uỷ Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, và UBMTTQVN các xã đã bám sát tình hình thực tế của địa phương chủ động ban hành các văn bản triển khai thực hiện cuộc vận động cụ thể, triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội năm 2023, chương trình phối hợp của Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện và phòng LĐTB&XH huyện về phối hợp thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện, chương trình phối hợp của Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện về việc phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 – 2027, chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện giai đoạn 2023 – 2028 trên địa bàn huyện và triển khai hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết năm 2023 cho hộ nghèo từ quỹ “Vì người nghèo” huyện.

Tại buổi kiểm tra các đại biểu đã có những ý kiến về những khó khăn mà địa phương đang vướng mắc như: Việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà Nước hoặc tại Ngân hàng thương mại; chưa thành lập Ban cứu trợ; xây dựng kế hoạch cuộc vận động còn chậm….

Đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn kết luận cuộc kiểm tra

Kết luận cuộc kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Văn Chương đề nghị các đồng chí MTTQVN huyện, các xã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn trong thời gian tới; tổ chức triển khai Tháng cao điểm vì người nghèo; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2023; phát huy vai trò của MTTQ trong việc tham mưu cho cấp uỷ Đảng để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện các cuộc vận động. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn kiện đoàn Ban vận động quỹ và xây dựng quy chế hoạt động và thực hiện sổ sách kế toán quỹ theo đúng thông tư. Đôn đốc các xã, thị trấn bám sát, kiểm tra thường xuyên việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư, các mô hình điển hình tiên tiến./.

T/h: Thùy Châm – Thu Trang