Khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan: Huyện ủy – HĐND – UBND, trung tâm y tế huyện

Ngày 29/5, Ban chỉ huy tự vệ khối cơ quan: Huyện ủy – HĐND – UBND, trung tâm y tế huyện đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017./.

Toàn cảnh buổi khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan: Huyện ủy – HĐND – UBND, Trung tâm y tế huyện năm 2017.

Trong  thời gian 7 ngày huấn luyện, từ ngày 29/5 đến ngày 4/6,  các chiến sỹ dân quân tự vệ khối cơ quan huyện ủy – HĐND – UBND và Trung tâm y tế huyện sẽ được quán triệt các nội dung về âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, Luật dân quân tự vệ; Điều lệnh đội ngũ; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, công tác dân vận của dân quân tự vệ và một số nội dung công tác khác. Kết thúc khóa huấn luyện các chiến sỹ dân quân tự vệ sẽ viết bài thu hoạch, kiểm tra bắn đạn thật tại thao trường.  Qua đợt huấn luyện sẽ giúp các chiến sỹ dân quân tự vệ của các cơ quan, đơn vị có đủ bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện khi có tình huống xảy ra.