Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính tại Ba Bể

Ngày 23.9, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn phối hợp với huyện ủy Ba Bể tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính K.20 (hệ vừa học vừa làm) niên khóa 2014 – 2016. 80 học viên tham gia lớp học là lãnh đạo, cán bộ dự nguồn, cán bộ trong quy hoạch thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

 Toàn cảnh buổi khai giảng.

Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên được nghiên cứu, trang bị những kiến thức lý luận cơ bản gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hoá, đối ngoại, quốc phòng – an ninh; kĩ năng lãnh đạo, quản lý…

Bên cạnh học lý thuyết, các học viên còn được học qua thực tiễn thông qua các chuyến đi nghiên cứu thực tế để viết tiểu luận. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn.

Cuối khóa học sẽ có 20% học viên có kết quả học tập, rèn luyện tốt nhất được làm tiểu luận tốt nghiệp, còn lại sẽ thi tốt nghiệp./.

Bài trướcBA BỂ – NHIỀU DIỆN TÍCH NGÔ, LÚA VẪN NGẬP CHÌM TRONG NƯỚC
Bài tiếp theoXã Địa Linh: Xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn Thôn Tiền Phong