Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Sáng 21/9, Huyện ủy Ba Bể tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Dự lễ khai giảng có các đồng chí Tô Lan Hương – Phó Trưởng khoa Lý luân cơ sở Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Triệu Thị Thơm – Ủy viên BTV, Trưởng BTC HU cùng các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo, Ban dân vận, UBKT , Văn phòng huyện ủy và 80 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trường học, cán bộ công chức các xã. thị trấn.

Ảnh Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

          Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy xác định nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những giải pháp có tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, nâng tầm nhiệm vụ đã xác định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển bền vững và lâu dài.

Ảnh đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu nêu trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng. Nghiêm túc lắng nghe đầy đủ với tinh thần tự giác, gương mẫu, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều, những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao với giảng viên và giữa các học viên với nhau. Cùng với nội dung, trao đổi tại lớp phải tích cực học tập, tự nghiên cứu theo sự gợi mở hướng dẫn của giảng viên, nghiên cứu tài liệu, mở rộng kiến thức tiếp nhận thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng vào công việc thực tế của địa phương, đơn vị mình…

Theo Kế hoạch, lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức được tổ chức trong 03 ngày (từ 21 đến 23/9), các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trước tình hình mới; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; Công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương hiện nay.

Tác giả: Vi Thanh Hữu

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT