Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc đợt I ở Ba Bể đạt 71,5% kế hoạch

Kết thúc đợt tiêm phòng định kỳ đợt I năm 2024, tỷ lệ đàn vật nuôi ở Ba Bể được tiêm các loại vacxin phòng bệnh đạt 71,5% kế hoạch

Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc đợt I ở Ba Bể đạt 71,5% kế hoạch

Cụ thể, kết thúc tiêm phòng đợt I đã có 4.218 con trâu bò được tiêm vacxin LMLM, đạt 71,5% kế hoạch giao. Trên 4.218 liều vacxin Tụ huyết trùng trâu, bò, đạt 71,5% kế hoạch giao và 3.628 liều vacxin dại chó, mèo…..Một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng đạt khá so với kế hoạch đề ra như: Nam Mẫu 106%; Cao Thượng trên 101%; Mỹ Phương trên 90%; Hà Hiệu 89%. Riêng xã Bành Trạch có tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp nhất huyện với số lượng vacxin đã tiêm chỉ đạt 32,9% kế hoạch. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai tiêm phòng, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, cũng như nhận thức của người chăn nuôi ở Ba Bể đã được nâng lên nên tỷ lệ tiêm phòng đợt I năm 2024 của Ba Bể đã đạt khá. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc phòng chống dịch bệnh, phát triển tổng đàn, nâng cao hiệu quả kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân trên địa bàn./.

T/h: Dương Hiểu

Bài trướcCTPT ngày 18 tháng 6
Bài tiếp theoCTPT ngày 20 tháng 6