Kết quả kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt năm 2022

File đính kèm:

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch

Kết qủa xét tuyển CCCX trong trưởng hợp đặc biệt năm 2022 (kèm theo TB)