KẾ HOẠCH Xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 186/UBND-KH về việc Xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2025

File đính kèm: Ke-hoach-xay-dung-va-nhan-rong-DHTT-giai-doan-2021-2025_huyenlqbb-09-09-2021_20h50p09(10.09.2021_09h28p55)_signed