KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể năm 2022

Ngày 16/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” huyện Ba Bể năm 2022

File đính kèm: KH thi cải cách hành chính